Donate

Donate to the Lithuanian Archives Project (LAP)

Dear Friends,

We want to take this opportunity to thank you for your donations and support which have helped LAP reach and accomplish numerous goals/projects throughout the year. We are now located at 5528 W. Belmont Avenue in Chicago.

Thank you for your past support and much needed donations. Please help us to digitize the legacy of the Lithuanian diaspora and make this history accessible to future generations. 100% of your contribution goes directly towards supporting LAP and its projects.  Any amount that you can afford to donate towards achieving this goal is tax-deductible. 

Donate via PayPal

paypal

 

Donate via Mail

Please, mail your check to: Lithuanian Archives Project, 5528 W. Belmont Avenue, Chicago, IL 60641

Enclosed is my donation for: ______$10.00______$30.00______$50.00______$100.00________Other

Name_______________________Address_______________________

City______________State_________Zip________

Lithuanian Archives Project (LAP) is a 501(c) (3) organization. Your contributions are tax deductible to the extent that the law allows.

*****************************************************

LAP savanorišką organizaciją sudaro profesionalai bibliotekininkai ir archyvistai, kaip filialas jungiami su Čikagos Bibliotekininkų Magistro programą (DOMINICAN UNIVERSITY) taip pat LAP yra Čikagos Archyvistų (CHICAGO AREA ARCHIVISTS) ir MIDWEST ARCHIVES CONFERENCE narys.

LAP kreipiasi į Jus prašydama finansinės paramos, kad Lietuvių diasporos radijo ir audio archyvai būtų perdirbti į skaitmeninę formą.  Skaitmeninėje formoje ši įdomi, vertinga medžiaga yra laisvai prieinama internete. Dėkojame už supratimą ir pagalbą finansiškai įgyvendinti projektą. Jūsų aukas galite nurašyti savo metinėse pajamų deklaracijose (TAX DEDUCTIBLE).

 

Siūsti Jūsų Auka PayPal:

https://www.paypal.me/lithuanianarchives

Siūsti Jūsų Auką Paštu

Čekius galite siūsti: : Lithuanian Archives Project, 5528 W. Belmont Avenue, Chicago, IL 60641.
Mano auka: ______$10.00______$30.00______$50.00______$100.00_______Kita suma
Vardas_________________________________Adresas______________________________

Miestas____________Valstija____Pašto kodas_______
Lithuanian Archives Project (LAP) yra 501(c) (3) organizacija. Jūsų aukas galite nurašyti savo metinėse pajamų deklaracijose.