Donate in 2017

A Year of Many Successes!

Dear Friend of Lithuanian-American Culture,

All of us here at the Lithuanian Archives Project send you “Season’s Greetings” with wishes for a “Happy 2017 New Year!” As 2016 draws to a close, we want to take this opportunity to thank you for your donations and support which have helped LAP reach and accomplish numerous goals/projects throughout the year. LAP, located at 3756 W. Irving Park Road, in Chicago, has occupied this office for the entire 2016 calendar year.  We are pleased to welcome three new interns — Danielle Nowak, Lucy Hereford and Sutton Skowron in addition to our LAP volunteers, Patricia Chavez, Michelle Benedicta and Catherine Eilers. LAP Board Members consist of Steven Holloway, John J. Chernoski, Vytis Ciubrinskas, Diane Pugh, Patricia McKeever and Antanas J. Van Reenan. This rented office space has allowed us to have more interns and volunteers work with us. LAP is also centrally-located and, thus, easily accessible by CTA bus (X80 and 80-Irving Park) and CTA blue line elevated train (Irving Park stop). Parking is free and abundant on the surrounding streets, a bonus in the city of Chicago! We welcome you to e-mail us at LithuanianArchivesProject@gmail.com or to call us at (312) 940-3940 in order to schedule a tour of the LAP office. We would love to show you around and introduce you to some of the new and exciting projects going on this year.

The 2016 calendar year has brought many changes and achievements.  We have focused our energies on digitizing more historic audio recordings from the Sophie Barcus Radio Program and are, presently, digitizing hundreds of more photographs related to this collection.  We have also been able to purchase archival quality materials in which to house the Sophie Barcus Radio collection’s photographs.  We have also been able to digitize several rare films.  A number of photographs from this collection has been posted to the LAP Facebook page as well as to other local Chicago-area and international Lithuanian and Lithuanian history Facebook groups.  The photos have garnished much interest for this collection — some of the photographs have been viewed over 2,900 times in the time span of one week!  With over 580 sound recordings in this collection, digitization will continue throughout the year 2017.  As one can easily imagine, with a span of 54 continuous years –1932 to 1986 — these recordings and photographs contain something of interest to all, many of which are gems in themselves.  From Lithuanian music to interviews with local politicians, guests from Lithuania, notable poets, musicians and luminaries – you name it, this collection has it! The year has also brought many changes to LAP’s website and Facebook page (please “like” us on Facebook!)  as well as a number of new clients and projects.  Among those LAP is aiding in preserving their history for posterity are the Sisters of St. Casimir (SSC) and the Church of the Immaculate Conception (Brighton Park, Chicago). In the near future, the LAP website will have digitized versions of the architectural plans of the Sisters of St. Casimir Motherhouse (completed in 1911) and Maria High School (completed in 1952), as well as select audio recordings and video materials. From the Church of the Immaculate Conception a digitized version of a commemorative 100-year video of the parish will be posted. LAP is also involved in a project with the Dean of the School of Architecture at Gediminas Technical University whereby the scanned architectural plans from the Sisters of St. Casimir collection will be part of an exhibit on Lithuanian architecture in Vilnius, Lithuania in 2017.

Thank you for your past support and much needed donations. During this Christmas season, please consider a small donation to LAP. Whatever you give will be most appreciated. Please help us do justice to these historic collections by helping us to digitize and make them available to future generations. Your support enables LAP to continue this most important work in preserving the vital contributions of Lithuanians to the diaspora and the world community. Since LAP is an all-volunteer organization, 100% of your contribution goes directly towards supporting LAP and its projects.  Any amount that you can afford to donate towards achieving this goal is tax-deductible.

Warm wishes to you during the Holiday season,

Audra V. Adomenas, MLIS, President and Founder of Lithuanian Archives Project   (312) 940-3940

Donate via PayPal

paypal

 

Donate via Mail

Please, mail your check to: Lithuanian Archives Project, 3756 W. Irving Park Road, Chicago, IL 60618

Enclosed is my donation for: ______$10.00______$30.00______$50.00______$100.00________Other

Name_______________________Address_______________________

City______________State_________Zip________

Lithuanian Archives Project (LAP) is a 501(c) (3) organization. Your contributions are tax deductible to the extent that the law allows.

*****************************************************

Gerbiami lietuvių kultūros mylėtojai ir saugotojai,

Šio laiško tikslas – supažindinti Jus su lietuvių archyvo projektu (LAP), nauja nepelno organizacija, kuriuos tikslas išsaugoti archyvinę medžiagą, susieta su lietuvių diasporos patirtimi ne tik Čikagoje, bet ir visoje Amerikoje. LAP savanorišką organizaciją sudaro profesionalai bibliotekininkai ir archyvistai, kaip filialas jungiami su Čikagos Bibliotekininkų Magistro programą (DOMINICAN UNIVERSITY) taip pat LAP yra Čikagos Archyvistų (CHICAGO AREA ARCHIVISTS) ir MIDWEST ARCHIVES CONFERENCE narys. LAP yra vienintele organizacija Čikagos apylinkėse kuri išsaugoja archyvinę audio medžiaga skaitmeninėje formoje.

LAP tikslas – išsaugoti Sofijos Barcus kolekciją, kurią sudaro vielos įrašai ir 535 audio filmų juostos. Jose yra radijo programų įrašai. S. Barcus radijo programa, transliuota daugiau nei 50 metų, buvo pagrindinis Amerikos lietuvių informacijos šaltinis.

Sofija Barcus gimė 1898m. Lietuvoje, netoli Šiaulių, Užventy. Dar maža būdama su tėvais atvyko į Ameriką. Kartu su vyru Augustinu 1932m. sukūrė radijo programą, lietuvių kalba transliuojama iš Čikagos ir Čikagos apylinkes 54 metus. Sofija Barcus populiari radijo programų sudarytoja ir vedėja, aktyvi organizatorė. Jos pastaromis įkurta Amerikos lietuvių moterų – namų šeimininkių draugija, (LITHUANIAN HOUSEWIVES RED CROSS UNIT) kurioje buvo daugiau nei 300 moterų (veikė 1942-1957 metais). Moterų organizacija savo lėšomis nupirko greitosios pagalbos automobilį ir padovanojo Čikagos American Red Cross. Amerikos spauda šį įvykį plačiai išgarsino, pabrėždama Sofijos Barcus pasiaukojimą geriems darbams, veiklos reikšmingumą visuomenei. II-ojo Pasaulinio karo metais ir po jo S. Barcus organizacija rinko pinigines aukas, drabužius ir siuntė į Europą pabėgėliams iš Lietuvos DP stovyklose, taip pat padėjo finansiškai iš DP stovyklų į Čikagą atvykusiems lietuviams. 1961m. greta lietuvių kalba radijo programos S. Barcus pradėjo anglų kalba ROUND THE WORLD WITH MUSIC.

LAP kreipiasi į Jus prašydama finansinės paramos, kad Sofijos Barcus radijo ir audio archyvas būtų perdirbtas į skaitmeninę formą. Norint išsaugoti ir studijuoti lietuvių įnašą į Amerikos įstoriją, Sofijos Barcus kolekcija yra būtina, nes laikui bėgant audio įrašų kokybė blogėja ir nyksta. Skaitmeninėje formoje ši įdomi, vertinga medžiaga bus laisvai prieinama internete.

LAP dėkoja už supratimą ir pagalbą finansiškai įgyvendinti projektą. Jūsų aukas galite nurašyti savo metinėse pajamų deklaracijose (TAX DEDUCTIBLE).

Nuoširdžiai dėkoju,

Audra V. Adomėnas, MLIS, Lithuanian Archives Project (LAP) Prezidentė

https://www.paypal.me/lithuanianarchives

Siūsti Jūsų Auką Paštu

Čekius galite siūsti: : Lithuanian Archives Project, 3756 W. Irving Park Road, Chicago, IL 60618
Mano auka: ______$10.00______$30.00______$50.00______$100.00_______Kita suma
Vardas_________________________________Adresas______________________________

Miestas____________Valstija____Pašto kodas_______
Lithuanian Archives Project (LAP) yra 501(c) (3) organizacija. Jūsų aukas galite nurašyti savo metinėse pajamų deklaracijose.